1 Miliard de EURO PENTRU RELANSAREA ECONOMIEI

Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate

51

Microgranturile, cu o valoare de 2.000 euro pentru acoperirea anumitor tipuri de cheltuieli ce vor fi detaliate în Schema de ajutor de stat, bugetul alocat fiind în valoare totală de 100 milioane euro.

Se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară și sunt destinate beneficiarilor:

• întreprinderilor mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31.12.2019;
• PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în Anexa nr 1;
• PFA/CMI dacă au fost implicte în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19 care nu au beneficiat de stimulentul medicat acordat în baza OUG 43/2020.

Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate.

http://economie.gov.ro/ordonanta-de-urgenta

Publică GRATIS știrea ta!