2 Iunie – Ziua Națională pentru Adopție

34

Instituită prin Legea nr. 21/2014, Ziua Naţională pentru Adopţie este marcată, în fiecare an, la 2 iunie.

Unde ne adresăm pentru a adopta un copil?

Familia/persoana care dorește să adopte un copil și implicit obţinerea atestatului ca familie/persoană aptă pentru adopție depune o cerere la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Hunedoara.

Cât durează și ce presupune procedura de adopție?

Evaluarea familiei se realizează în 90 de zile şi presupune mai multe întâlniri cu familia, precum și parcurgerea unor ședințe de pregătire pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte.

La finalizarea evaluării, concluziile evaluării psiho-sociale vor fi cuprinse într-un raport şi se va face o propunere cu privire la soluţionarea cererii familiei/persoanei care va fi înaintată directorului general al DGASPC Hunedoara.

În cazul unui rezultat favorabil se va elibera un atestat de persoană/familie aptă să adopte, atestat care are valabilitatea de 2 ani de la dată emiterii.

Ce acte sunt necesare pentru adopție?

Dosarul pentru obținerea atestatului că familie/persoană aptă pentru adopție cuprinde:
– cerere în vederea atestării
– copii ale buletinelor/cărţilor de identitate, permisul de şedere pe termen lung/permisul de şedere permanentă sau după caz, cartea de rezidenţă permanentă;
– declaraţie autentică pe propria răspundere cu privire la locuirea efectivă şi continuă pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulat depăşesc 3 luni (notariat);
– copii după certificatele de naştere;
copii după certificatul de căsătorie/hotărâre de divorţ/certificat de divorț, dacă este cazul;
– copie după titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă a locuinţei;
– certificate de cazier judiciar;
– adeverinţe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/solicitanţilor;
– certificat/adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, privind starea de sănătate şi eventualele boli cronice, însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice;
– declarația soţului care nu se asociază la cererea de adopţie cu indicarea expresă a motivelor neasocierii, dacă este cazul;
– declaraţie autentică pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul/solicitanţii nu sunt decăzuţi din drepturile părinteşti, precum şi referitor la faptul că nu au copil/copii în sistemul de protecţie specială (notariat);
– certificate de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieşte solicitantul (dacă este cazul);
– certificat/adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care locuieşte solicitantul, cu menţionarea eventualelor boli cronice, însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice (dacă este cazul).

Mai multe informații puteți obține de la reprezentanții DGASPC Hunedoara la sediul din Deva, de pe B-dul. Iuliu Maniu, nr. 18, la numerele de telefon 0254/233341 sau 0254/233340 și pe site-ul instituției: http://www.dgaspchd.ro

Sursa Consiliul Județean Hunedoara

Publică GRATIS știrea ta!