Actualizări privind asociațiile și fundațiile

51

În Monitorul Oficial nr. 1166/2020 a fost publicată Legea nr. 276/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.Dintre modificările și completările pe care Legea nr. 276/2020 le aduce Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, vizează următoarele aspecte:

  1. Se înlocuiește denumire de ”act constitutiv” cu denumirea de ”statut”;
  2. A fost eliminată valoarea minimă obligatorie a patrimoniului inițial al unei societăți;
  3. Numărul minim de membri pentru constituirea unei filiale a unei asociații a fost redus la 2 persoane;
  4. În cazul în care asociația este formată numai din persoane fizice și nu există ”beneficiari reali” în afara membrilor asociației, nu mai trebuie depusă declarația privind ”beneficiarul real”.
Publică GRATIS știrea ta!