Admitere în Colegiile Nationale Militare

În anul 2020, nu se mai susține testul grilă de verificare a cunoștințelor la limba și literatura română și matematică.

86

În anul 2020, nu se mai susține testul grilă de verificare a cunoștințelor la limba și literatura română și matematică.

Probele de selecție vor fi reluate în perioada 18 – 22 mai 2020.

Candidații vor fi planificați și anunțați telefonic de personalul birourilor informare-recrutare.

Examinarea medicală va avea loc în perioada 18 mai – 05 iunie 2020.

Finalizarea dosarelor de candidat va avea loc până la data de 12 iunie 2020.

Toate activitățile se vor desfășura în condițiile păstrării distanței și a aplicării tuturor măsurilor de protecție împotriva contaminării cu SARS-CoV-2.

În vederea admiterii, candidații vor fi ierarhizați și repartizați computerizat, prin aplicația informatică ADLIC, în limita cifrei de școlarizare aprobate pentru fiecare colegiu național militar, în ordine strict descrescătoare a mediei de admitere prevăzută la pct. I, din anexa nr. 2 din Ordinul ministrului educației naționale nr. 4948 din 27 august 2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 și a opțiunilor exprimate.

MEDIA DE ADMITERE, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor V – VIII, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Calculul mediei de admitere

Calculul mediei de admitere se face astfel:
MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN*),


unde:

  • MA = media de admitere;
  • ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
  • EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIIIa.

Pentru a fi la curent cu informațiile despre admitere, accesați pagina Recrutare MApN

Mai multe informații puteți obține telefonic, de la birourile informare-recrutare sau urmărind site-urile colegiilor naționale militare.

Sursa Ministerul Apărării Naționale

Foto: Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc

Publică GRATIS știrea ta!