Aici a existat o temută închisoare, unde, în anul 1759, a fost închis călugărul Sofronie de la Cioara.

Castelul din localitatea Bobâlna județul Hunedoara a aparținut contelui Vereș.

Inițial imobilul a fost împrejmuit de un zid, realizat din piatră înalt de 3 metri, care din păcate nu mai există, deoarece a fost demolat de localnici, pentru a întrebuinţa piatra pentru construirea propriilor gospodării.

Din mica podgorie a grofului, care odinioară dusese vestea vinului de Bobâlna până între saşii sibieni, nu a mai rămas nimic, pe locul ei fiind păşune.

Aici a existat o temută închisoare, unde, în anul 1759, a fost închis călugărul Sofronie de la Cioara. În timpul Răscoalei lui Horea castelul a fost atacat de către țărani.

Castelul a aparținut ulterior dr. Aurel Vlad, fost deputat al românilor, înainte de 1918 și ministru în guvernul României din perioada interbelică. Acesta a avut proprietăți importante, atât în Bobâlna, cât și în zona Orăștiei. A decedat la Sighet, împreună cu alți fruntași țărăniști și liberali, în cumplita temniță de exterminare a opoziției anticomuniste.

În epoca comunistă castelul a fost naţionalizat şi trecut în administrarea Cooperativei Agricole de Producţie Bobâlna.

Castelul din Bobâlna este o construcție secolul al XVIII-lea, este înscris în lista monumentelor istorice sub codul LMI: HD-II-m-A-03257.

Publică GRATIS știrea ta!