Consiliul Local Deva ședință 22 iunie

104

Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștință convocarea Consiliului Local al municipiului Deva în ședință ordinară pentru luni, 22 iunie 2020, la ora 12:00, prin Dispoziția Primarului nr. 815/2020.

Şedinţa se desfăşoară online, în sistem de videoconferinţă.

PROIECTUL ordinii de zi a şedinţei:

I. Proiecte de hotărâre, privind:

1- Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în Consiliul Local al municipiului Deva al domnului Stoica Mariș Emil;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

2- Modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Deva nr. 154/2018 privind reglementarea acordării de facilități și gratuități transportului local în comun pe raza administrativ-teritorială a municipiului Deva, precum și a modalității de acordare a subvenției de exploatare operatorului serviciului de transport public local;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

3- Preluarea dreptului de participare în Campionatul Ligii a III-a al Federaţiei Române de Fotbal, de la Liceul cu Program Sportiv Cetate Deva la Clubul Sportiv Municipal Deva, pentru sezonul competiţional 2020-2021;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

4- Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 266/2019 privind stabilirea alocației zilnice de hrană, a contribuției lunare de întreținere precum și a costului mediu lunar de întreținere în anul școlar 2019-2020, pentru copiii înscriși la Creșa Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

5- Modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului Local Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

6- Aprobarea acordării de finanțare a structurilor sportive de drept public, cu sediul pe raza municipiului Deva, de la bugetul general al municipiului Deva în anul 2020;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

7- Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social ”Cantina socială” Deva din cadrul Direcției de Asistenţă Socială Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

8- Aprobarea structurii pe specialităţi a membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului “Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

9- Aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune-închiriere între municipiul Deva și numitul Rostaș Andrei-Florin, pentru locuința tip cameră de cămin situată în municipiul Deva, Aleea Moților nr. 2, bl. 1, parter, camera 1;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

10- Aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune-închiriere între municipiul Deva și numitul Ranescu Milentie-Cristinel, pentru locuința socială situată în municipiul Deva, str. Zăvoi, bl. 4, et. 3, ap. 15;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

11- Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moţilor nr. 2A, et. 3, ap. 39, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Hegedűs Maria și Eva Benoni-Timotei;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

12- Modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 259/2018 privind stabilirea tipurilor de servicii şi a contribuţiei persoanelor vârstnice beneficiare de serviciul social “Servicii de îngrijiri personale la domiciliu pentru persoane vârstnice”, aflat în subordinea Direcţiei de Asistență Socială Deva, cu modificările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

13- Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – Pensiune turistică „La Cetate”, piscină, filigorie și împrejmuire proprietate” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Mihail Sadoveanu, nr. 25F;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

14- Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință familială, foișor și împrejmuire” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, nr. 100D;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

15- Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Pensiune” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Retezat, nr. 38;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

16- Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Schimbare destinație din comerț/retail în zonă industrială” generat de imobilul situat în intravilan, localitatea Sântuhalm, strada Sântuhalm, nr. 12;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

17- Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Locuințe colective” generat de imobilul situat în intravilan, localitatea Deva, Bulevardul 22 Decembrie, nr. 66-68;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

18- Necesitatea şi oportunitatea achiziţionării imobilelor teren intravilan înscrise în C.F. nr. 73893, nr. cadastral 73893 și C.F. nr. 66011, nr. cadastral 5630, ambele situate în intravilanul localității Sântuhalm, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

19- Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. George Enescu, în spatele blocului B, înscris în C.F. nr. 66940, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

20- Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Teilor, Micro 15, înscris în C.F. nr. 68398, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

21- Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Mihai Eminescu, în spatele blocului C3, înscris în C.F. nr. 69832, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

22- Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Mihai Viteazul, în spatele blocurilor 44 și 8, înscris în C.F. nr. 74463, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

23- Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 20 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Mihai Viteazul, în spatele blocurilor 44 și 8, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

24- Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 266 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Azur nr. 1, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

25- Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

26- Retragerea dreptului de administrare al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Deva, asupra imobilului înscris în C.F. nr. 63538, nr. cadastral 63538 – C5, situat pe strada N. Grigorescu, nr. 8 bis, judeţul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

27- Aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de asociere nr. 23354/04.03.2020 încheiat între municipiul Deva prin Consiliul Local al municipiului Deva cu Spitalul Județean de Urgență Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

28- Aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate în municipiul Deva și localitățile aparținătoare nr. 32518 din data de 21 aprilie 2020;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

29- Aprobarea suportării de la bugetul local a cotizației pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

30- Aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiție: “Modernizare drum de legătură între strada Vulcan și strada Coziei din municipiul Deva, județul Hunedoara”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

31- Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public – Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” – clădire Școala Generală nr. 6 din municipiul Deva, str. Bejan nr. 8;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

32- Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public – Colegiul Național Decebal” din municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 22;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

33- Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public – Liceul Teoretic „Teglas Gabor”, din municipiul Deva, Aleea Anemonelor nr. 57A – fațadă la strada M. Eminescu;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

34- Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni, respectiv iulie, august și septembrie 2020;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II. Diverse

Sursa Primăria Municipiului Deva

Publică GRATIS știrea ta!