Imagini și mărturii ale străduinței și suferinței salariaților din sănătate

Albumul prezintă salariați reali, aflați la datorie, îmbrăcați în echipamentele individuale de protecție și desfășurându-și activitatea în condiții de muncă deosebit de periculoase

132

Federația „Solidaritatea Sanitară” lansează public Albumul Străduinței și al Suferinței salariaților din sănătate, o pagină dedicată imaginilor cu profesioniștii din sistemul sanitar românesc aflați în prima linie a luptei împotriva pandemiei COVID-19.

Albumul prezintă salariați reali, aflați la datorie, îmbrăcați în echipamentele individuale de protecție și desfășurându-și activitatea în condiții de muncă deosebit de periculoase, împreună cu precizările unora dintre aceștia privind situația în care se află.

Fiind constituit pe baza contribuției voluntare a angajaților, albumul oferă presei și publicului posibilitatea  unui contact obiectiv cu actualele „chipuri profesionale” ale celor aflați pe baricadele rezistenței în fața COVID-19. Parcurgerea lui, fotografie cu fotografie, poate transmite tuturor cetățenilor gândurile și sentimentele salariaților din sănătate, facilitând înțelegerea mai adecvată a ceea ce se întâmplă.

La momentul lansării Albumul conține 541 de fotografii, el fiind deschis completării din partea salariaților pentru a crea o imagine detaliată a ceea ce se întâmplă în această perioadă în sistemul sanitar.

Albumul Străduinței și al Suferinței reprezintă totodată un suport vizual, adecvat noului context, pentru solicitările pe care Federația „Solidaritatea Sanitară” le-a înaintat în mod repetat Guvernului privind măsurile de protecție și recompensă a salariaților din sănătate.

Solicitările vizează o reformă reală a condițiilor de muncă a salariaților aflați în prima linie a luptei împotriva COVID-19 și realizarea unui plan național de protecție, bazate pe negocierea condițiilor de desfășurare a activităților corespunzător noului context.

Principala miză a acestor solicitări o constituie conservarea și dezvoltarea celei mai bune resurse a aceste țări în contextul actualei lupte: salariații din sănătate.

Sinteza solicitărilor Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

I. Măsuri de protecție și sprijin a salariaților

 • Stabilirea standardelor cantitative și calitative privind echipamentele individuale de protecție ale salariaților din sănătate, luând ca reper minim recomandările Centrului European pentru Prevenirea Bolilor Transmisibile.
 • Reducerea duratei de purtare a aceluiași echipament individual de protecție la maxim 3 ore.
 • Reducerea programului de lucru pentru salariații din sănătate care lucrează cu pacienți COVID-19 și suspecți la 6 ore/zi.
 • Crearea unui set de proceduri standard privind protecția sănătății și securității salariaților din sănătate, utilizabile ca modele în cadrul Comitetelor de Sănătate și Securitate în muncă de la nivelul unităților sanitare.
 • Asigurarea echipamentelor individuale de protecție în cantitatea necesară și la nivelul calitativ corespunzător.
 • Punerea la dispoziția partenerilor sociali a tuturor informațiilor deținute de autorități privind impactul pandemiei COVID-19 asupra salariaților din sănătate, în vederea identificării măsurilor de sănătate și securitate adecvate.
 • Aplicarea Criteriilor raționale și a principiilor etice de organizare a resurselor umane din sănătate în pandemia COVID 19, respectiv a Grilei de analiză și organizare a activității în cadrul intervențiilor specifice, așa cum au fost acestea propuse de Federația „Solidaritatea Sanitară”.
 • Constatarea COVID-19 ca boală profesională pentru salariații din sănătate.
 • Asigurarea consilierii psihologice pentru toți salariații din sănătate care lucrează cu pacienți COVID-19 și suspecți.
 • Asigurarea formării continue și reactualizării cunoștințelor profesionale și măsurilor de protecție pentru toți profesioniștii din sănătate, în mod gratuit.
 • Demararea în regim de urgență a unei cercetări privind impactul noilor condiții de muncă și al echipamentelor individuale de protecție asupra salariaților din sănătate.
 • Refacerea normativelor de personal pentru salariații care lucrează cu pacienți COVID-19 și suspecți corespunzător posibilităților reale de furnizare a serviciilor medicale în condițiile de muncă și protecție specifice.
 • Testarea urgentă, gratuită, a tuturor salariaților din sănătate și asigurarea finanțării prin programul național a acestor teste.
 • Negocierea urgentă a anexelor la Contractului colectiv de muncă la nivel de sector bugetar Sănătate ce pot contribui în mod semnificativ la sprijinirea salariaților aflați în prima linie:
  • Constituirea Sistemului Sectorial de Monitorizare a Bolilor Profesionale din Sănătate şi identificare a situaţiilor care au caracter de boli profesionale.
  • Introducerea procedurii de asigurare a echilibrul vieții profesionale cu viața de familie.
  • Procedura de Protecție a familiilor salariaților împotriva contaminării SARS-CoV-2 din cauze profesionale.
  • Procedura auditului timpului de muncă în vederea evaluării încărcării suplimentare a personalului cu sarcini de serviciu şi a nevoii de personal suplimentar.
  • Procedura stabilirii turelor/repartizării salariaţilor pe ture.
  • Constituirea Agenţiei Sectoriale pentru Coordonarea Formării Profesionale Continue.
  • Constituirea Fondului Unic de Finanţare a Formării Profesionale Continue a Specialiştilor din Sănătate.

II. Instituirea unui sistem echitabil de stimulare, plată, recompense și despăgubiri:

 • Acordarea stimulentului de risc pentru toți salariații din sănătate aflați în activitate în această perioadă (atât în perioada stării de urgență cât și în perioada stării de alertă).
 • Acordarea sporului pentru condiții deosebit de periculoase pentru combaterea epidemiei (55%-85%) pentru toți salariații care lucrează cu pacienți COVID-19 și suspecți. Recunoașterea faptului că epidemia a fost deja constatată oficial prin actele Guvernului și ale Ministerului Sănătății, încă de la declanșarea acesteia, și dispunerea măsurilor care se impun către unități.
 • Recunoașterea eforturilor și a meritelor salariaților din sănătate în lupta împotriva COVID-19 prin creșterea tuturor salariilor la nivelul corespunzător anului 2022 și raportarea tuturor sporurilor la salariul de bază.
 • Constatarea oficială a faptului că toți pacienții care nu sunt testați au statutul de pacienți suspecți, salariații care lucrează cu astfel de pacienți având dreptul la sporul corespunzător.
 • Eliminarea limitei de 30% privind cheltuiala cu sporurile pe perioada stării de urgență și a stării de alertă.
 • Asigurarea unui sistem echitabil de acordare a sporurilor pentru condiții de muncă pentru toate unitățile din sistemul sanitar luând ca reper unitățile din subordinea autorităților publice locale care au reușit să le acorde peste nivelul minim.
 • Introducerea angajaților din sănătate care lucrează în condiții deosebit de periculoase în categoria salariaților care beneficiază de condiții speciale din perspectiva legii pensiilor.
Publică GRATIS știrea ta!