Investiții în sistemul energetic cu bani europeni

Pentru perioada 2021-2030, se instituie un fond pentru a sprijini investițiile propuse de statele membre beneficiare, inclusiv finanțarea proiectelor de mică anvergură, pentru modernizarea sistemelor energetice și îmbunătățirea eficienței energetice din statele membre cu un PIB pe cap de locuitor la prețurile pieței mai mic de 60 % din media Uniunii în 2013

134
investitii-in-sistemul-energetic-din-bani-europeni.

Surprinzător, sau nu, există directive europene prin care se pot accesa fonduri, cu titlu gratuit, pentru realizarea investițiilor în sistemul energetic în vederea modernizării acestuia.

Directiva europeană, din 14 martie 2018, cu privire la investiții în sistemul energetic

Directiva UE 2018-410 prevede la articolul 10c faptul că, statele membre care în 2013 au avut un PIB pe cap de locuitor la prețurile pieței (în euro) sub 60 % din media Uniunii pot acorda instalațiilor de producție a energiei electrice o alocare tranzitorie cu titlu gratuit pentru modernizarea, diversificarea și transformarea durabilă a sectorului energetic.

Termen limită 30 iunie 2019

Până la 30 iunie 2019, orice stat membru care intenționează să facă uz de alocarea tranzitorie opțională cu titlu gratuit pentru modernizarea sectorului energetic, publică un cadru național detaliat în care se stabilește procedura de ofertare concurențială și criteriile de selecție, în vederea unei consultări publice.

Termenul limită este valabil atât pentru proiectele al căror cuantum nu depășește 12,5 milioane de euro, cât și pentru proiectele al căror cuantum depășește acest prag.

Statul membru în cauză organizează o procedură de ofertare concurențială, care să aibă loc în una sau mai multe runde în perioada 2021-2030, pentru proiectele care presupun un cuantum total al investițiilor de peste 12,5 milioane EUR, pentru a selecta investițiile care urmează să fie finanțate prin alocarea cu titlu gratuit.

În cazul în care investițiile cu o valoare mai mică de 12,5 milioane EUR care urmează să fie sprijinite prin alocarea cu titlu gratuit nu sunt selectate prin procedura de ofertare concurențială, statul membru selectează proiectele pe baza unor criterii obiective și transparente. Rezultatele procesului de selecție fac obiectul unei consultări publice.

Pe această bază, până la 30 iunie 2019, statul membru în cauză stabilește, publică și transmite Comisiei o listă a investițiilor. În cazul în care în aceeași instalație se realizează mai multe investiții, acestea se evaluează în ansamblu pentru a stabili dacă se depășește sau nu pragul de 12,5 milioane EUR, cu excepția cazului în care investițiile respective sunt, în mod independent, viabile din punct de vedere tehnic sau financiar.

Fondul de modernizare

Pentru perioada 2021-2030, se instituie un fond pentru a sprijini investițiile propuse de statele membre beneficiare, inclusiv finanțarea proiectelor de mică anvergură, pentru modernizarea sistemelor energetice și îmbunătățirea eficienței energetice din statele membre cu un PIB pe cap de locuitor la prețurile pieței mai mic de 60 % din media Uniunii în 2013 (denumit în continuare «fondul pentru modernizare»).

Combustibili solizi fosili și fondul pentru investiții

Nu se acordă niciun sprijin din fondul pentru modernizare altor instalații de producție de energie care utilizează combustibili solizi fosili decât centralelor de termoficare eficiente și durabile din statele membre cu un PIB pe cap de locuitor la prețurile pieței sub 30 % din media Uniunii în 2013, cu condiția ca un cuantum de certificate de o valoare cel puțin echivalentă să se utilizeze pentru investiții în temeiul articolului 10c care nu presupun combustibili fosili solizi.

Cel puțin 70 % din resursele financiare din fondul pentru modernizare se utilizează pentru a se sprijini investițiile în producția și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, îmbunătățirea eficienței energetice, cu excepția eficienței energetice legate de producerea de energie cu utilizarea de combustibili fosili solizi, stocarea energiei și modernizarea rețelelor energetice, inclusiv a conductelor centralelor de termoficare, rețelele pentru transportul de electricitate și creșterea interconectărilor dintre statele membre.

Până la 70 % din costurile relevante ale unei investiții care nu se încadrează în domeniile menționate mai sus, pot fi asigurate din resurse ale fondului pentru modernizare, cu condiția ca restul costurilor să fie finanțate de entități juridice private.

Interpelare în Parlamentul României vizavi de investițiile în sistemul energetic cu bani europeni

Cristina Mădălina Prună, deputat, printr-o interpelare a înaintat un set de întrebări către Ministerul Energiei în care face referire la Directiva UE 2018-410 .

Vă prezentăm interpelarea, deputatului, și răspunsul primit.

Așteptăm data de 12.06.2019 când Ministerul Energiei va fi în măsură să prezinte un studiu vizavi de această directivă europeană dar și proiectele eligibile pentru finanțare.

Publică GRATIS știrea ta!