Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii, a fost inițiat de senatorul Liviu-Marian Pop, și înregistrat la Senat pentru dezbatere în data de 30.06.2020.

Modificarea legislativă are în vedere implicarea partenerilor sociali la nivelul fiecărei case teritoriale de pensii prin înființarea unor consilii consultative ale căror membrii să nu fie indemnizați.

Astfel, dacă proiectul de lege va fi adoptat, la nivelul fiecărei case teritoriale de pensii se va constitui un consiliu consultativ format din 19 membrii:

Consiliul consultativ ar urma să fie convocat lunar.

Parcurs legislativ

Proiectul de lege a primit avizul favorabil al Consiliului Legislativ / Consiliului Economic şi Social / Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. Senatul a adoptat proiectul de lege pe data de 8 septembrie 2020.

Pe data de 15 decembrie 2020, Comisia pentru muncă și protecție socială, formată din 24 de deputați, a emis un raport de respingere a proiectului întrucât s-a considerat că nu este oportună crearea de consilii consultative la nivelul caselor teritoriale de pensii.

Proiectul așteaptă să intre pe ordinea de zi la Camera Deputaţilor care este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.

Reamintim faptul că la nivelul Casei Naționale de Pensii Publice, există constituit un Consiliu de Administrație format din reprezentanți ai Guvernului, patronatelor, sindicatelor și pensionarilor.