Guvernul României, printr-o adresă semnată de către Primul Ministru al României Dl. Mihai Tudose, adresată Parlamentului României - Senat, comunică aspecte legate de situația actuală, demersurile efectuate, precum și planul de acțiuni care privește Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.

Guvernul României, printr-o adresă semnată de către Primul Ministru al României Dl. Mihai Tudose, adresată Parlamentului României – Senat, comunică aspecte legate de situația actuală, demersurile efectuate, precum și planul de acțiuni care privește Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.

Izvorul informațiilor îl reprezintă Ministerul Energiei precum și Societatea Complexul Energetic Hunedoara S. A..

Ministerul Energiei

SCEH S.A. a realizat la solicitarea Ministerului Energiei, o analiză fundamentată asupra activității miniere și energetice și a elaborat Strategia de funcționare a Societății pe termen scurt, mediu și lung pentru cele două activități.

Consiliul de Administrație al SCEH S.A. a avizat în ședința din data de 16,11,2017, Strategia care cuprinde: Programul de dezvoltare al Direcției Miniere, respectiv Programul de dezvoltare al Direcției Energetice.

Adunarea Generală a Acționarilor SCEH S.A., a fost confocată pentru data de 05.12.2017, respectiv 06.12.2017, pentru aprobarea Strategiei respective.

Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.

În urma analizei s-au conturat posibilitățile de continuare a activității de producere a energiei pe bază de combustibil convențional (huilă) provenit din Valea Jiului.

Termocentrala Mintia ar putea funcționa în baza Planului Național de Tranziție, cu grupurile nr.5 și nr.6 până la data de 30.06.2020 și cu grupurile nr. 3 și nr. 4 până în anul 2030. Termocentrala Paroșeni va funcționa în continuare cu grupul nr. 4 și CAF (Cazan de apă fierbinte).

Pentru asigurarea cărbunelui necesar celor două termocentrale este necesară continuarea activității la E.M. Lonea și E.M. Lupeni.

Tipul de funcționare propus este condiționat de implementarea urgentă a Programului de investiții elaborat pentru ambele activități, minieră și energetică, precum și de realizarea condițiilor de mediu.

Pe lângă cele relatate anterior, sunt necesare și anumite modificări legislative, respectiv:

  1. Modificarea/ completarea unor acte normative, precum și a legislației secundare care să stabilească forma prin care să se poată acorda sprijin financiar producătorilor de energie electrică pe bază de combustibil solid, energia produsă fiind sigură, stabilă și flexibilă.
  2. Reconsiderarea în Strategia Energetică Națională a importanței producției de huilă din Valea JIului ca resursă strategică pentru producerea de energie electrică și termică.
  3. Înființarea unei entități economice intergrate, care să funcționeze pe baza unui mix de resurse energetice în cadrul căruia huila să aibă importanță strategică.
  4. Inițierea la nivelul statului român a acțiunilor pentru prelungirea valabilității Deciziei 2010/ 787/ UE , fie pentru promovarea la nivelul UE a unei noi reglementări după încetarea prevederilor actualei decizii, pentru subvenționarea activității de producție și după anul 2018.
  5. Obținerea avizului CE privind renotificarea ajutorului de stat aprobat în baza Deciziei C (2016) 7719 final.
  6. Identificarea madalităților de sprijin a SCEH S.A. pentru obținerea surselor financiare necesare implementării programului de investiții.
  7. Garantarea recunoașterii costului integral de producție al cărbunelui în costul de producție al energiei electrice și termice produse în cadrul termocentralelor Deva și Paroșeni.
  8. Inițierea împreună cu autoritățile locale a proiectelor necesare reabilitării și extinderii rețelelor de distribuție a energiei termice în Municipiul Deva și în localitățile din Valea Jiului și realizarea surselor de producere a apei calde menajere pentru perioada sezonului cald pe bază de panouri solare.

 

Publică GRATIS știrea ta!