Noi modificări aduse legii pensiilor

Distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de muncă, angajatorul/angajatorii nu mai există sau arhiva nu mai poate fi identificată.

706

Un nou proiect de OUG privind modificarea și completarea legii pensiilor în cursa aprobării.

Prin această OUG se urmărește modificarea art. 58 si 76 cu privire la pensia de invaliditate, dar și o soluție la lipsa documentelor necesare pentru perioadele anterioare datei de 01.04.2001.

Curtea Constituțională a României, prin Decizia nr. 632 din 09.10.2018, a declarat că sintagma „preexistent calității de asigurat” din cuprinsul art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este neconstituțională.

Se impune crearea cadrului legal astfel încât, aplicarea deciziei Constituționale de fiecare casa teritoriala de pensii, cu atribuții în stabilirea/recalcularea/plata pensiilor să nu genereze interpretări diferite de natură a crea inechități între pensionari în ceea ce privește stabilirea corectă și în concordanță cu legislația, a drepturilor de pensie.

Astfel art. 58 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare și a stagiilor complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 5, după cum urmează:

  • a) cu 15 ani, în situația asiguraților cu handicap grav, dacă au realizat, în condiții de handicap grav, cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare;
  • b) cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiții de handicap accentuat, cel puțin două treimi din stagiul complet de cotizare ;
  • c) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiții de handicap mediu, stagiul complet de cotizare.

(2) Stagiul de cotizare realizat în condiții de handicap prevăzut la alin. (1) nu cuprinde perioadele necontributive respectiv, perioadele asimilate menționate la art. 49 alin. (1) precum și perioadele suplimentare la vechimea în muncă prevăzute la art. 17 alin. (1) și art. 18.

Alineatul (3) al articolului 76 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.76 – (3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau în condiții de handicap li se acordă un stagiu potențial, determinat ca diferență între stagiile de cotizare prevăzute la art.58 și 59 și stagiile de cotizare realizate până la data acordării pensiei de invaliditate.

Distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de muncă

Există situații în care persoanele care doresc înscrierea la pensie se află în imposibilitatea dovedirii stagiilor de cotizare și a veniturilor realizate în timpul activității profesionale datorită distrugerii, degradării sau pierderii carnetului de muncă, mai mult, angajatorul/angajatorii nu mai există sau arhiva nu mai poate fi identificată.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, a fost creată arhiva electronică care conține toate datele din carnetele de muncă.

Această arhivă electronică poate suplini lipsa documentelor necesare dovedirii stagiilor de cotizare și a veniturilor realizate pentru perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001.

Proiectul de OUG prevede introducerea unui nou alin. la art. 159

(11) În situații excepționale determinate de distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de muncă, declarată în condițiile legii, angajatorul/angajatorii nu mai există sau arhiva nu mai poate fi identificată, perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) pot fi valorificate pe baza informațiilor existente în arhiva electronică creată în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, dacă informațiile preluate din carnetul de muncă sunt identice cu cele scanate, din arhiva electronică.

Proiectul de OUG a primit deja avizul:

  • – MMPS prin Victoria-Violeta ALEXANDRU – ministru,
  • – MFP prin Vasile-Florin CÎȚU- ministru,
  • – Raluca TURCAN- Viceprim-Ministru

sursă poză obiectiv.net

Publică GRATIS știrea ta!