Pensia anticipată parțial completată

Beneficiarii acestei prevederi vor putea ieși cu doi ani mai devreme la pensie fără a fi penalizați. Această reducere nu se poate cumula cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative

40
Știai că?

Președintele României a promulgat Legea pentru modificarea art. 65,alin. (5) (Pensie anticipată parțial), din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 64/25.02.2019).

Această reducere se aplică doar pentru cei care optează să iasă la Pensie anticipată parțial. Pensia anticipată parțială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum și celor care au depășit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

Beneficiarii acestei prevederi vor putea ieși cu doi ani mai devreme la pensie fără a fi penalizați. Această reducere nu se poate cumula cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative, așa cum se prevede la art.66.

Românii care locuiesc în anumite localități vor ieși cu doi ani mai devreme la pensie.

Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracției, preparării și arderii cărbunelui sau a șisturilor bituminoase, a extracţiei şi preparării minereurilor de uraniu, a extracției și prelucrării minereurilor feroase și neferoase cu conținut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac și derivate, de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat și siliciu ori de radiații din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice și/sau de cocs metalurgic, a prelucrării țițeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, a țițeiului parafinos şi neparafinos, a distilării țițeiului în vederea producerii păcurii și a uleiurilor, respectiv în localitățile Baia Mare, Călăraşi, Copșa Mică, Drobeta-Turnu-Severin, Slatina, Târgu Mureș, Târnăveni, Turnu Măgurele, precum şi în localităţile Aninoasa, Baia de Criș, Băița, Brad, Călan, Certej, Criscior, Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orăștie, Petrila, Petroșani, Șoimuș, Teliuc, Uricani, Vețel, Vulcan din județul Hunedoara, localităţile 2 Abrud, Baia de Arieş, Lupşa, Roşia Montană şi Zlatna din judeţul Alba, localitățile Victoria și Făgăraș din județul Brașov, localitatea Galaţi din judeţul Galaţi, localităţile Ciulniţa şiSlobozia din judeţul Ialomiţa, localităţile Brazi şi Ploiești din judeţul Prahova, localităţile Iacobeni şi Vatra Dornei din judeţul Suceava, localităţile Margina, Nădrag şi Tomeşti din judeţul Timiş, localităţile Berbeşti şi Râmnicu Vâlcea din judeţul Vâlcea, pe o rază de 8 km în jurul acestor localități, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare.

Această reducere nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative, așa cum prevede art.66.

Publică GRATIS știrea ta!