În semestrul 1, anul 2020, producția de energie electrică in SEN a fost:

Sursa

Surse convenționale:

Surse regenerabile:

Sursa

Producția netă de energie electrică în Sistemul Energetic Național – SEN, semestrul 1, anul 2020 defalcată pe surse regenerabile și surse convenționale

Sursa

Producția de energie electrică din surse regenerabile, în semestrul 1, 2020, a fost de 12.361 GWh, adică 47% din producția neta de energie electrică.

Obiectivul din Planul național de integrare energie și schimbări climatice-PNIESC este pentru surse regenerabile în sectorul energiei electrice de 49,4% la nivelul anului 2030.

Sursa