8 universități vor pilota, în anul universitar 2020-2021, pentru prima dată în România, programe de studii universitare de master didactic, la forma de învățământ cu frecvență:

Masterul didactic este un program de formare inițială pentru cariera didactică, prevăzut încă de la adoptarea Legii educației naționale din 2011, ce nu a fost pus până acum în implementare.

Programul de studii de master didactic va avea o durată de doi ani și se adresează absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă, care doresc să se orienteze către cariera didactică.

Sursa Ministerul Educației și Cercetării

Sursa pozei editiadedimineata.ro