Programe de studii universitare de master didactic, la forma de învățământ cu frecvență

132

8 universități vor pilota, în anul universitar 2020-2021, pentru prima dată în România, programe de studii universitare de master didactic, la forma de învățământ cu frecvență:

  • Universitatea POLITEHNICA din București: 50 de locuri
  • Universitatea din București: 50 de locuri
  • Academia de Studii Economice din București [https://bit.ly/2YhwYS4]: 50 de locuri
  • Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca: 50 de locuri
  • Universitatea „Ovidius” din Constanța: 50 de locuri
  • Universitatea din Craiova: 50 de locuri
  • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: 50 de locuri
  • Universitatea de Vest din Timișoara: 50 de locuri

Masterul didactic este un program de formare inițială pentru cariera didactică, prevăzut încă de la adoptarea Legii educației naționale din 2011, ce nu a fost pus până acum în implementare.

Programul de studii de master didactic va avea o durată de doi ani și se adresează absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă, care doresc să se orienteze către cariera didactică.

Sursa Ministerul Educației și Cercetării

Sursa pozei editiadedimineata.ro

Publică GRATIS știrea ta!