Secretul din Legea 52/2003

Această lege le permite cetăţenilor interesaţi, să participe la şedinţele publice ale administraţiei locale.

359
politica de confidențialitate

Societatea civilă are suficiente instrumente la îndemână pentru afla în orice moment cum sunt cheltuiţi banii publici sau cum sunt reprezentate interesele cetăţenilor de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sau alte instituţii publice.

Accesul cetăţenilor la aceste date publice este reglementat în Legea 52/2003 actualizată, o lege foarte puţin mediatizată în cei 17 ani de la apariţie.

Capitolul I Dispoziţii generale
Articolul 1
(1) Prezenta lege stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora.
(2) Legea are drept scop:
a) să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative;
b) să implice participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;
c) să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.

extras din-legea-52-2003

Principiile care stau la baza acestei legi arată în mod clar că legea urmăreşte informarea şi consultarea societăţii civile. 

Articolul 2
Principiile care stau la baza prezentei legi sunt următoarele:
a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;

b) consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
c) participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea următoarelor reguli:

1. şedinţele şi dezbaterile autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii;
2. dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice;
3. minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii.

extras din-legea-52-2003

Asistăm în aceste zile la o dispută apărută în cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara, legată de modul cum sunt repartizaţi banii veniţi de la Guvern către primării.

Un exemplu fiind Primăria Deva care nu a beneficiat de nici un leu, cu toate că şi cetăţenii municipiului Deva sunt plătitori de taxe şi impozite, deci au contribuit direct la colectarea acestor sume.

Drept urmare, cetăţenii care sunt nemulţumiţi de deciziile luate de cei care conduc administraţia locală, au la îndemână această lege, care le permite să ceară explicaţii legate de fiecare decizie administrativă.

Această lege le permite cetăţenilor interesaţi, să participe la şedinţele publice ale administraţiei locale.

Publică GRATIS știrea ta!