Toleranță zero pentru mită

Sesizări pot fi transmise prin intermediul adresei de e-mail sesizare.mita@afir.info, garantând în același timp anonimatul sesizorului.

72

La nivelul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale politica anti-mită încurajează semnalarea faptelor de mită, în sensul în care orice angajat, contractor, beneficiar sau terț poate sesiza imediat orice solicitare directă sau indirectă de oferire, promitere, dare, acceptare a unui avantaj necuvenit de orice valoare, financiar sau nefinanciar, de recompensare a unei persoane prin plăți, bunuri, călătorii, asistență personală sau alte beneficii pentru o persoană sau rudele sale, cu scopul de a acționa sau a nu acționa în legătură cu îndeplinirea sarcinilor specifice.

Dintre măsurile de prevenție implementate în cadrul sistemului de management anti-mită, care au fost apreciate și de auditorul extern, fac parte și cele privind conștientizarea publicului larg, prin materiale informative referitoare la Politica anti-mită a AFIR, amplasate la intrările în sediile instituției, depunerea exclusiv online a documentelor de finanțare, ceea ce reduce interacțiunea directă a angajaților AFIR cu beneficiarii și semnarea electronică a acestor documente.

O altă măsură aplicată de AFIR este introducerea în contractele cu furnizorii dar și în cererile de finanțare cu solicitanții de finanțare nerambursabilă, a obligativității respectării Politicii anti-mită a instituției.

Agenția va continua activitatea de îmbunătățire a sistemului de management anti-mită, sens în care se va axa pe introducerea de controale suplimentare la nivelul activităților instituției, concomitent cu dezvoltarea unei culturi organizaționale puternice, prin conștientizarea periodică anti-mită a angajaților.

Sesizări pot fi transmise prin intermediul adresei de e-mail sesizare.mita@afir.info, garantând în același timp anonimatul sesizorului.

Publică GRATIS știrea ta!