Transferul elevilor în Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”

264

Locuri disponibile

  • 17 locuri în clasa a X-a
  • 15 locuri în clasa a XI-a

Înscrierile se fac până la 25 august 2020, ora 14:00, direct la sediul colegiului, prin transmiterea în format electronic sau depunerea la sediul colegiului naţional militar a dosarelor de transfer, conform art. 3, alin. (1) din dispoziție și cerere transfer.

Condițiile ce trebuiesc îndeplinite de către candidați sunt prevăzute la art.136 indice 1, alin. 5 lit. a) – c) din Instrucțiunile privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 /2014, cu modificările și completările ulterioare.

În perioada 26 – 30 august 2020 are loc susţinerea probelor de selecţie prevăzute pentru candidaţii la înmatricularea în colegiile naţionale militare, în conformitate cu art. 5 alin. (1).
http://www.cmilaicuza.ro/wp-content/uploads/2020/08/Dispozitie-transfer.pdf; detalii privind probele de selecție găsiți aici https://bit.ly/3h0FJH7

În cazul în care numărul candidaților este mai mare decât numărul de locuri, se va susține un test de verificare a cunoștințelor la disciplinele „matematică” și „limba engleză” de către solicitanţii declaraţi „admis”/„apt” la selecţie, în perioada 01 – 04 septembrie 2020, conform art. 8 alin. (1) din dispoziție http://www.cmilaicuza.ro/wp-content/uploads/2020/08/Dispozitie-transfer.pdf

Dacă numărul solicitanților este mai mic sau egal decât numărul locurilor libere, se aplică prevederile art. 7 din dispozitie. http://www.cmilaicuza.ro/wp-content/uploads/2020/08/Dispozitie-transfer.pdf

Solicitanții care au fost declarati „admis”/„apt” la probele de selectie și care, după caz, au susținut testul grilă și au obținut cel puțin nota 5, susțin examenele de diferență în colegiul unde au fost repartizați, conform art. 9 și Anexa nr. 2 din dispoziție. http://www.cmilaicuza.ro/wp-content/uploads/2020/08/Dispozitie-transfer.pdf

Toate informațiile necesare pot fi găsite citind cu atenție și integral „Metodologia privind transferul elevilor în colegiile naționale militare din unitățile de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației și Cercetării”.

Aceasta poate fi accesată aici http://www.cmilaicuza.ro/wp-content/uploads/2020/08/Dispozitie-transfer.pdf

Adresele și nr. de telefon ale birourilor informare-recrutare pot fi găsite aici: https://bit.ly/2VLK1JR

Succes candidaților!

Publică GRATIS știrea ta!