Verificarea temperaturii angajaților?

Angajatorul nu îi poate obliga pe angajati să fie de acord să li se ia temperatura, dar este recomandat ca aceștia să accepte această măsură de prevenție

220

Nu sunt puține cazurile în care angajaților, la intrarea în unitate, le este verificată temperatura chiar de către persoana aflată în serviciul de pază al unității.

Se ridică intrebarea dacă acest aspect, al verificării temperaturii, este reglementat din punct de vedere legislativ.

Vom încerca să explicăm acest lucru având în vedere starea de fapt, existentă la acest moment în România, și anume starea de alertă.

În prezent, starea de alertă în România este reglementată de două acte normative:

  • OUG nr. 68 din 14 mai 2020, în baza căreia, în aceeaşi zi, a fost declarată starea de alertă de către Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU),
  • Legea nr. 55 din 15 mai 2020, în baza căreia Guvernul a declarat starea de alertă la 18 mai 2020.

Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2 si pentru asigurarea desfășurării activității la locul de munca în condiții de securitate și sănătate în muncă , toti angajatorii din sectorul public și din privat au obligația de a aplica reglementările prevăzute prin ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS).

Conform Ordinului MMPS, angajatorii au, printre altele, si următoarele obligații privind triajul la intrarea în unitate/instituție publică : 

q) desemnează un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în unitate/institutie;

r) asigură triajul observațional al angajaților prin verificarea temperaturii acestora la începerea programului de lucru și ori de câte ori este necesar pe parcursul programului;

Cine face verificarea temperaturii?

Triajul angajatilor la intrarea în unitate, este foarte important deoarece un angajat bolnav poate pune în pericol viața celorlalti.

Persoana desemnată cu monitorizarea temperaturii angajatilor, trebuie să poarte echipament de protecție și să fie instruită în această privință.

Având în vedere faptul că nu sunt prelevate date cu caracter personal și nu se încalcă normele GDPR, procedura fiind simplă, desemnarea persoanei care va verifica temperatura angajatilor nu este condiționată de o pregătire medicală. Aceasta putând fi chiar și paznicul unității.

Pot refuza verificarea temperaturii?

În contextul actual, chiar daca angajatorul, potrivit legislatiei, nu îi poate obliga pe angajati să fie de acord să li se ia temperatura, este recomandat ca aceștia să accepte această măsură de prevenție.

Persoanei care are o temperatură mai mare de 37,3°C, i se interzice accesul în clădire /spații publice/instituții publice și i se recomandă consultarea unui medic.

Sursa pozei Radio Europa Liberă

Publică GRATIS știrea ta!