Cursul de corespondenți de război

Scopul principal al cursului este acela de a pregăti jurnaliştii pentru activitatea din zonele de criză şi război, inclusiv pentru mediatizarea problemelor din domeniul apărării naţionale

36

Ești jurnalist și vrei adrenalină?

Vino la cursul de corespondenți de război, unde militarii din Forțele pentru Operații Speciale îți vor administra o doză suficientă pentru a te simți special!

Cursul are durata de şapte zile şi se desfaşoară în obiective militare ale Ministerului Apărării Naţionale.

 Scopul principal al cursului

 Scopul principal al cursului este acela de a pregăti jurnaliştii pentru activitatea din zonele de criză şi război, inclusiv pentru mediatizarea problemelor din domeniul apărării naţionale.

Accentul va fi pus pe cunoaşterea şi înţelegerea riscurilor multiple la care se expun jurnaliştii care relatează din zone de operaţii şi pe formarea deprinderilor practice de acţiune în situaţii periculoase.

Conţinutul cursului

În scopul asigurării unei instruiri orientate pe specificul situaţiilor cu care se pot confrunta jurnaliştii, programul cursului are în vedere nu numai cele mai recente evoluţii înregistrate în situaţia reporterilor care transmit din zone de conflict şi riscurile actuale la care se expun pe timpul exercitării profesiei, ci şi luarea în considerare a experienţei Armatei României în operaţii.

Crearea unor situaţii cât mai apropiate de realitatea teatrelor de operaţii militare va fi asigurată prin aplicarea pe scară largă a conceptelor utilizate în pregătirea personalului militar care urmează să fie desfăşurat în misiune.

Cursul se va desfăşura prin contribuţia comună a specialiştilor militari şi a unor jurnalişti cu experienţă în relatarea evenimentelor din zone de conflict şi va beneficia de participarea reprezentanţilor organizaţiilor profesionale din mass-media, care vor împărtăşi cursanţilor din cunoştinţele şi experienţa lor.

Antrenamentele se vor concentra în special asupra următoarelor aspecte:

– Cunoaşterea tehnicii şi a armamentului din înzestrare
– Demonstrarea efectelor armamentului şi muniţiei de război
– Reguli de securitate pe timpul operaţiilor
– Învăţarea şi exersarea măsurilor de protecţie
– Cunoaşterea şi evitarea pericolelor prezentate de mine, încărcături explozive şi capcane
– Comportamentul în situaţia căderii în captivitate, în punctele de control (checkpoints), în zone urbane de mare risc, cât şi în alte situaţii specifice zonei de operaţii
– Orientarea în teren necunoscut
– Tehnici de supravieţuire
– Instrucţie specifică unităţilor unde se desfăşoară cursul
– Măsurile de acordare a primului ajutor

Anul acesta cursul va avea loc la Târgu-Mureș în perioada 6-12 septembrie

Înscrierea la curs se face pe baza următoarelor documente:

– Scrisoare de recomandare din partea conducătorului instituţiei de presă
 Formularul de înscriere şi Angajamentul de respectare a programului individual;
– Un material de presă despre militari, structuri militare sau activităţi organizate de Ministerul Apărarii Naţionale publicat/difuzat în ultimul an.

Documentele se transmit prin fax la numărul 021-319.56.98, în perioada 29 iunie – 31 iulie (ora 10:00) 2020 .

Dupa incheierea procesului de selecție, pe timpul perioadei dintre comunicarea rezultatelor selecției și prezentarea la locul de desfașurare a cursului, jurnaliștii selecționați vor completa Chestionarul medical.

In ziua de prezentare la locul de desfășurare a cursului jurnaliștii cursanți vor aduce Chestionarul medical completat și o Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, cu avizul „Apt medical pentru efectuarea de activităţi ce necesită eforturi fizice”.

In aceeași zi, jurnaliștii cursanți vor semna Angajamentul privind respectarea regulilor de bază și Convenția privitoare la renunţarea la compensaţii şi despăgubiri.

Documentele sunt obligatorii, completarea și semnarea acestora validează participarea jurnaliștilor la curs.

Persoană de contact:
– Col. Renato Nadolu (telefon: 021-319.56.11 )
e-mail: corespondentiderazboi@mapn.ro

Sursa Ministerul Apărării Naționale

Publică GRATIS știrea ta!