salariati

Semnăm sau nu, actul adiţional la Contractul Individual de Muncă, odată cu transferul contribuţiilor de la angajator la angajat?

România are tot mai puţini angajaţi sindicalizaţi, lucru ce permite guvernanţilor să reducă în mod continuu din drepturile salariaţilor, transformând încet dar sigur angajatul român, în sclav modern, singurul drept al acestuia fiind conformarea şi acceptarea în cele din urmă a impunerilor guvernamentale.

Abordarea ideală, bazată pe buna credinţă ar trebui să vină din partea angajatorilor, aceştia având posibilitatea să prezinte fiecărui angajat o simulare a ceea ce se va schimba în structura noului salar.

Prezentarea unui stat de plată / fişă de plată / fluturaş de salariu, care să conţină modificările apărute în urma transferului contribuţiilor sociale de la angajator la angajat, ar elimina orice suspiciuni în rândul angajaţilor legate de întrebările juste de altfel: sunt sau nu păcălit dacă semnez? pierd sau nu din venitul net lunar?

Angajaţii sindicalizaţi trebuie doar să consulte conducerea sindicatului la care aceştia sunt afiliaţi, având un avantaj real în acest moment faţă de cei care nu au aderat la un sindicat.

Ce trebuie să ştie un angajat, înainte să semneze CIM sau Actul adiţional la CIM:

1. Indiferent că lucrează în mediul privat sau la stat, angajaţii au dreptul să adere la un sindicat sau să îşi aleagă un reprezentant al salariaţilor, angajatorii fiind obligaţi prin lege să recunoască aceste afilieri. Excepţie fac angajatorii care au sub 21 salariaţi.
2. La semnarea Contractelor Individuale de Muncă, orice angajat, sindicalizat sau nu, are dreptul să fie asistat de o terţă persoană la semnarea CIM sau a Actului adiţional la CIM. Acest drept, reduce riscul ca angajaţii să fie păcăliţi.
3. Semnarea CIM produce efecte de la data menţionată în actul respectiv, iar renegocierea lui este posibilă doar cu acordul părţilor sau în cazuri speciale, prevăzute în Codul Muncii sau în Contractele Colective de Muncă.
4. Nici un salariat nu poate fi constrâns să semneze modificarea CIM.
5. Informarea angajaţilor cu privire la intenţia angajatorilor de a modifica CIM, trebuie făcută înainte de semnarea CIM sau a Actelor adiţionale la CIM.
6. Orice demers de informare / modificare a CIM sau a Actelor adiţionale la CIM, se va face în scris.

Iată doar câteva lucruri de care trebuie să ţinem cont atunci când angajatorul ne cere să semnăm pentru modificarea sau încheierea CIM.

” Consider că organizaţiile sindicale, prin liderii lor, au datoria să informeze şi să apere salariaţii în faţa unor eventuale încercări ale angajatorilor de a mai reduce din drepturile pe care le are un salariat în prezent.

Salariaţii trebuie să ştie dar să şi uzeze de dreptul pe care îl au de a fi asistaţi în timpul negocierilor individuale, ştiut fiind faptul că nu toţi angajaţii au pregătire juridică, deci nu îşi cunosc în totalitate drepturile legate de aceste negocieri.

Este cert faptul că nici un angajator nu are interesul să îl instruiască pe salariat atunci când e vorba de drepturilor pe care trebuie să i le acorde.

Sindicatul Solidaritatea Hunedoara pune la dispoziţia hunedorenilor, un site cu ajutorul căruia orice salariat poate să ne adreseze întrebări legate de cum trebuie abordată o negociere a Contractului Individual de Muncă, indiferent de domeniul de activitate în care acesta activează.

Facem această informare civică, în cadrul unei campanii HUNEDOARA suntem NOI, considerând că este foarte important ca salariaţii hunedoreni, în special cei din mediu privat, să conştientizeze cât de important este să se constituie în organizaţii sindicale, singura soluţie legală prin care aceştia pot fi apăraţi de eventuale abuzuri venite din partea angajatorilor.

Nu doar negocierea individuală a CIM este importantă, ci şi derularea contractului. Cunosc mulţi lucrători din sectorul privat, care sunt abuzaţi prin nerespectarea de către angajator a duratei normale a timpului de muncă, care este de 8 ore pe zi şi 40 ore pe săptămână.

Este doar un exemplu, dar ele pot continua.

Invit orice salariat din Hunedoara, să acceseze site-ul Sindicatului Solidaritatea Hunedoara dacă doreşte lămuriri suplimentare pe aceste cazuri.

 

 

Publică GRATIS știrea ta!