Cresterea pensiilor de la 1 septembrie 2020

Valoarea punctului de pensie crește de la 1265 lei la 1442 lei iar pensia socială minim garantată crește de la 704 lei la 800 lei.

246

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 135/2020 duce la următoarele majorări, începând cu data de 1 septembrie 2020:

  1. valoarea punctului de pensie crește de la 1265 lei la 1442 lei;
  2. pensia socială minim garantată crește de la 704 lei la 800 lei;
  3. cuantumul indemnizației de însoțitor pentru pensionarii de invaliditate gradul I reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie și crește de la 1012 lei la 1154 lei;
  4. indemnizaţia pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creaţie se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie. Indemnizaţia reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăşi două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată.

Indicele de corecţie se menține la 1,41 pentru anul 2020.

Sursa comunicat CNPP

Publică GRATIS știrea ta!