Impotență decizională

Impotența decizională are ca efect drama unor oameni, a unor familii, a unui întreg sistem energetic. Astăzi, 29.07.2020, la termocentrala Mintia, energeticienii s-au hotărât să rupă mâța-n două.

724
protest mintia 2020-07-29

Aici se încadrează evoluția energeticii românești. Impotența decizională are ca efect drama unor oameni, a unor familii, a unui întreg sistem energetic. Ne-am obișnuit cu protestele energeticienilor de la termocentrala Mintia. Situația incertă a acestui producător continuă să se agraveze, deși fostul ministru al energiei, Anton Anton, în scurtul său discurs de la Mintia, a spus că România este o țară binecuvântată de Dumnezeu.

Strategia se bazează pe faptul că România este o țară binecuvântată de Dumnezeu. Avem cărbune, avem apă, avem vânt, avem energie nucleară, avem biomasă și toate astea participă la realizarea așa numitului mix energetic”, a spus ministrul care a continuat susținând că nu va închide ”capacitățile pe care le avem.

Vizitele oficialilor, la termocentrala Mintia s-au soldat cu promisiuni neândeplinite, în cele mai bune cazuri cu acorduri semnate de toate părțile, acorduri care au avut aceeași soartă ca cea a unei bucăți de celuloză reciclată.

Soluții tergiversate

La data de 22 noiembrie 2019, după un an de presiuni sindicale, la termocentrala Mintia a fost realizat cu succes un test de ardere folosind cărbune subbituminos (din Indonezia), cu conținut redus de sulf, pentru conformarea instalațiilor de ardere la condițiile de mediu. 

Testul a fost făcut în prezența specialiștilor de la ICEMENERG, care au emis buletinele de noxe din care rezultă că termocentrala poate fi conformată la condițiile de mediu cu costuri infime, raportat la costul unei instalații de desulfurare, doar prin schimbarea tipului de cărbune. 

Astăzi există o comisie la nivelul temocentralei, comisie constituită, se pare, tot în urma presiunilor sindicale, care are sarcina de a trasa liniile principale în vederea implementării soluției oferite de ICEMENERG. Această comisie, în fapt, se poate spune că are rolul de a salva termocentrala Mintia.

rupem mâța-n două

Astăzi, 29.07.2020, la termocentrala Mintia, energeticienii s-au hotărât să rupă mâța-n două.

Având în vedere manifestaţia spontană, din data de 29.07.2020, a angajaţilor termocentralei Mintia, pe fondul neacordării drepturilor de natură salarială, a incertitudinii în ceea ce priveşte viitorul acestui producător de energie electrică şi termică, şi respectiv a locurilor de muncă, au fost punctate următoarele solicitări:
1. Acordarea drepturilor restante până la data de 18.08.2020.
2. Crearea unui cadru legal care să permită continuarea activităţii în condiţii normale.
În lipsa îndeplinirii punctelor de mai sus, se va sista activitatea termocentralei Mintia şi se va solicita elaborarea unui program de închidere cu acordarea de plăţi compensatorii în cuantum de 90000 lei şi 24 de luni venit de completare.
, se scrie pe site-ul organizației sindicale.

Termocentrala Mintia este parte a Complexului Energetic Hunedoara (CEH), companie energetică din România, înființată în septembrie 2012 prin fuziunea dintre Electrocentrale Deva și Electrocentrale Paro­șeni.

La finalul lunii februarie 2013, compania a fu­zio­nat cu Societatea Na­țio­nală a Huilei Petro­șani, struc­tură des­prin­să la sfârșitul anu­lui 2012 din Compania Națională a Huilei (CNH). Compa­nia nou for­mată a plecat cu patru din cele șap­te mine ale CNH, respectiv Livezeni, Lonea, Vulcan și Lu­peni.

În anul 2013, Complexul Ener­getic Hunedoara asi­gura circa 5% din pro­ducția de energie a Ro­mâniei și avea circa 7.000 de angajați.

CEH se află în procedură de insolvenţă după ce instanţa Tribunalului Hunedoara a admis, în 14 noiembrie 2019, cererea formulată în acest sens de către 20 de creditori ai companiei, printre care Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili şi Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului.

Publică GRATIS știrea ta!