Potrivit unui proiect de lege care este supus dezbaterii publice, Codul Muncii urmează să sufere anumite modificări.

În prezent pentru a nu atrage nulitatea absolută a contractele individuale de muncă, acestea se încheie în formă scrisă.

Proiectul de lege, prevede faptul că în situaţia în care contractual individual de muncă, nu a fost încheiat în formă scrisă, se prezumă că a fost încheiat pe durată determinată, părţile făcând dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă.

Anterior anului 2011, dacă la încheierea contractului individual de muncă pe durată determinată, salariatulul era menţinut tacit la locul de muncă, contractul său individual de muncă pe perioadă determinată, se considera convertit automat într-un contract individual de muncă pe durată nedeterminată.

În prezent , modificarea unui contract individual de muncă, presupune încheierea unui act adiţional în termen de 20 de zile, după producerea acestei modificări.

Proiectul de lege, prevede faptul că actul adiţional va trebui încheiat şi înregistrat anterior modificării. Art. 17 al. 5 din Codul Muncii, va prevede că orice modificare a unuia din elementele contractului individual de muncă prevăzute la al. 3 , în timpul executării contractului individual de muncă, impune încheierea unui act adiţional la contract, anterior producerii modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.

În prezent, angajatorul are obligaţia de a ţine evidenţa orelor de muncă, fără a preciza că este vorba despre orele de muncă prestate zilnic.

Proiectul de lege, prevede modificarea art. 119, din Codul Muncii, respectiv faptul că angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit a programului de lucru şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori de solicită acest lucru.

Publică GRATIS știrea ta!