Veniturile gospodăriilor – comunicat INS

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii

75

ÎN ANUL 2019, VENITURILE TOTALE ALE POPULAŢIEI MEDII LUNARE PE O GOSPODĂRIE AU FOST DE 4790 LEI, IAR CHELTUIELILE TOTALE AU FOST, ÎN MEDIE, DE 4092 LEI LUNAR PE O GOSPODĂRIE.

• Veniturile totale medii lunare au reprezentat în anul 2019, în termeni nominali, 4790 lei pe gospodărie și 1853 lei pe persoană, în creştere cu 12,7%, respectiv cu 13,6% faţă de anul 2018.

• Cheltuielile totale ale populaţiei au fost, în anul 2019, în medie, de 4092 lei lunar pe gospodărie (1583 lei pe persoană) și au reprezentat 85,4% din veniturile totale, în scădere cu 0,8 puncte procentuale faţă de anul 2018.

Structura veniturilor totale ale gospodăriilor, pe surse de formare

Structura veniturilor totale ale gospodăriilor, pe surse de formare

Veniturile băneşti au fost, în medie, de 4453 lei lunar pe gospodărie (1722 lei pe persoană), în creştere cu 13,6 % faţă de anul 2018, iar veniturile în natură de 337 lei lunar pe gospodărie (139 lei pe persoană), în creştere cu 1,8% faţă de anul 2018.

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (68,6% din veniturile totale ale gospodăriilor, în creştere faţă anul 2018 cu 1,4 puncte procentuale), iar în termeni nominali, valoarea acestora a crescut cu 15,0% față de anul precedent.

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (18,4% în anul 2019, respectiv 18,7% în anul 2018), veniturile din activităţi neagricole independente (2,0% în anul 2019, respectiv 2,2% în anul 2018), veniturile din agricultură (1,8% în anul 2019, respectiv 1,9% în anul 2018), precum şi veniturile în natură (7,0% în anul 2019, respectiv 7,8% în anul 2018), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (5,8% în anul 2019, respectiv 6,4% în anul 2018).

Mediul de rezidenţă influenţează diferenţele de nivel şi, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor dintre mediul urban şi mediul rural.

Cheltuielile totale

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).

Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,6% în anul 2019, respectiv 0,5% în anul 2018).

Structura cheltuielilor totale ale gospodăriilor

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), în anul 2019, produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut din consumul gospodăriilor, în medie, 32,5%, faṭă de 33,3%, în anul 2018.

Sursa INS

Publică GRATIS știrea ta!