În Vărmaga colindatul durează din ziua de ajun până în dimineaţa zilei de Crăciun.

Colindătorii colindă cu încredinţarea ca sunt solii unei lumii mai bune, cu binecuvântarea Domnului care a venit între noi Să se nască, să ne mântuiască.

Colindele ne înalţă sufleteşte, ne înnoiesc făptura interioară, ne apropie unii de alţii, ne fac mai buni, mai iubitori, mai iertători, mai credincioşi, intr-un cuvânt ne picură în suflete acea linişte și acel echilibru moral ce ne este atât de necesar în călătoria vieţii.

Odată cu lăsarea serii pe la casele oamenilor încep să apară cetele de colindători formate atât din feciori cât şi din vârstnici. Nu se mai merge în costum popular, dar mai se poartă căciulă de oaie, împodobită cu poşpean. Toate materialele din care erau confecţionate costumele populare erau ţesute şi prelucrate în gospodărie. Fiecare gospodărie era dotată cu război de ţesut, cu care gospodinele realizau adevărate opere de artă, mai ales când ţeseau covoare.

Îmbrăcămintea bărbaţilor este alcătuită din cămaşă lungă fără ornamente florale, încheiată la gât şi mâneci cu nasturi. Vara, cămaşa era lăsată peste izmene, care erau legate sub genunchi cu curele, iar iarna se lăsa peste cioareci confecţionaţi din pănura alba. Iarna, pe cap se purta căciulă de oaie, iar vara, pălărie rotundă cu boruri mici, dar în trecut, așa cum se poate vedea și în pozele vechi de la începutul secolului XX erau ceva mai largi în jur de 5 cm.

La costumul popular un element de bază îl reprezintă pieptarul înfundat din piele albă tăbăcită, frumos înflorat cu roşu, verde şi negru. Mijlocul este încins cu o curea lată de piele pe care sunt încrustate frumoase motive populare. Femeile poartă oprege negre peste poalele albe, lăibăruţ negru peste cămaşa albă înflorată cu „râuri negre”. Femeile se deosebesc de fetele nemăritate prin faptul că poartă părul prins în conci, și au capul acoperit cu chişchineu. În trecutul mai îndepărtat capul femeilor era acoperit cu corni, ( o perucă frumos împodobită cu mărgele şi paiete ). Cei mai înstăriţi purtau în picioare cizme din piele, sau ghete iar ceilalţi purtau opinci.

Colindele sunt colindate în grup, la unison, ori în două grupe, alternativ. În trecut cetele de colindători aveau în componenţă câte un solist la fluier, care interpreta anumite melodii specifice. Spre deosebire de alte zone în satul Vărmaga la colindat participă doar bărbaţii, iar colindele se colindă în casă nu la geam. La intrarea în curte colindătorii rostesc anumite strigături cum ar fi :

Părăuţ cu apă rece,
Pe la poarta mândrii trece,
Ieşe mândra să se spele,
Şi nu mai putu de jele.
De ţi-ar fi secat izvorul,
Cum am rămas eu cu dorul,
Să rămână numai prundul,
Cum am rămas eu cu gândul,
Iu hu hu şi ia ha ha, sloboziţi-ne, ori ba 
,

Astă noapte n-o fost noapte,
Numai punere de moarte,
Astă noapte n-am dormitu,
Numai tot am străjuitu,
La o cruce de fereastă,
La o dalbă de nevastă,
Iu hu hu şi ia ha ha, sloboziţi-ne, ori ba
,

Pe la uşi pe la ferestre,
Nu mai pot de frig la deşte,
Pe la uşi pe la ţâţâni,
Nu mai pot de frig la mâini.
Duba, duba pe podele,
Că cizmele nu-s ale mele,
Că le-am căpătat din sat,
Aseară când am plecat

sau

Ciucur verde de mătasă,
Slobozi-ne gazdă în casă,
Că afară ploaie de varsă,
Nu ştiu ploaie, nu ştiu ninge,
Numai picură cu sânge…

Colindele se aleg în funcţie de starea şi preferinţele gazdei, relaţiile de rudenie dintre colindători şi aceasta, astfel dacă în casă sunt fete se colindă ‚Florile dalbeVisul maichi sau Dăliana, dacă gazda este primar, vânător, sau cioban se colindă Colinda primaruluiColinda vânătorilor, respectiv, Colinda ciobanului.

Dacă gazda poartă numele Ioan, Nicolae, se colindă La casa lui Sfânt-Ion, sau Sfântul Nicolae, iar spre dimineaţă se colindă  Bună dragă dimineaţa.

În trecut dacă o ceată de colindători nu ştia o colindă pe care o solicita gazda, ei erau obligaţi să rămână în casă până la sosirea unei alte cete de colindători care să îi scoată din casă, după care urmează, normal, o altă casă.

În continuare vă vom prezenta câteva colinde pentru cete de feciori din satul Vărmaga, județul Hunedoara culese de Popa Ioan în anul 1979:

Colinde pentru cete de feciori

Toată Ceata

Toată ceata creştinească
Astăzi să se veselească
O stea mare s-a ivit
Sus la sfântul răsărit
Şi strălucea cu tărie
Vestind mare bucurie
Ca veşnicul Dumnezeu
A trimis pe fiul său
Să se nască în Vifleim
Precum proroci David
Şi să facă mântuire
De la veşnica pierire
Lui Adam celui căzut
Cu tot neamul de demult
Ba s-a celorlalţi cu toţii
Următori de-a lui nepoţi
Mântuirea se vesteşte
Precum steaua străluceşte
La apus şi miază noapte
Era întuneric foarte
Dar a revărsat lumina
Sfânta lege cea creştină
Sădită de Dumnezeu
Prin ce-şi iubea fiul său
Aceasta au dovedit
Trei crai de la răsărit
Car’ veniră ca să vază
Ce să fie atâta rază
Şi găsiră înfăşiat
Pruncul în iesle culcat
Căci fecioara, prea curată,
Stă lângă el supărată
Că-n Vifleimul oraş
Nu ş-au căpătat sălaş.
L-a născut pe fiul sfânt
Jos în iesle, pe pământ
Magii daruri au adus
Prea, dulcelui prunc, Isus,
Şi lui i s-au închinat
Ca unui mare împărat
Din vorba celor trei crai
S-a făcut un mare bai
Irod, marele împărat,
Mare poruncă a dat
Oaste mare a ridicat
Mulţi coconi mici au tăiat
Patrusprezece mii de prunci
De doi ani în jos mai mici
Socotind făr’ de folos
Că tăie şi pe Hristos
Pe Hristos nu l-au tăiat
Tatăl sfânt l-a apărat
Căci pe un înger l-a trimis
De-a spus lui Iosif în vis
A lui Irod cuget rău
Spre fiul lui Dumnezeu
Iosif dacă s-a sculat
Mariei i-a cuvântat
Vom merge şi vom pleca
Din această ţară rea.
Până la Egipt s-au dus
Cu dulcele prunc Isus
L-a scăpat de moarte grea
Irod va face ce-a vrea
Scapă, Doamne, cu tărie
Pe toţi care se roagă ţie
Şi le-ajutură casa,
Sfântă biserica ta,
Şi praznicul luminat
Cari cu dor l-am aşteptat
Fi la toţi de bucurie
Hristoase Mărire Ţie.


Sfântul Nicolae

Colo josu mai din josu’ – Domnului doamne
Este un câmp mândru frumosu’ – Domnului doamne
Da-n mijlocul câmpului – Domnului doamne
Este o masă de mătase. – Domnului doamne
Da la masă cine şade – Domnului doamne
Şed sfinţii cu îngerii – Domnului doamne
Da-doilea corn de masă – Domnului doamne
Şade Ion cu Sânt-Ioan – Domnului doamne
Da treilea corn de masă – Domnului doamne
Şade Zeul Dumnezeu – Domnului doamne
D’apatrulea corn de masă – Domnului doamne
Şade Sfântul Nicolae. – Domnului doamne
Dumnezeu din grai grăia – Domnului doamne
Hoc, Sfinte Nicolae, – Domnului doamne
Bagă mâna-n buzunar – Domnului doamne
Scoate un păhar de cristal – Domnului doamne
Ori mi-l vinde ori mi-l schimbă – Domnului doamne
Ori mi-l da de voie bună – Domnului doamne
Ori pe cană cu comoară – Domnului doamne
Ori pe buţi cu bani mărunţi. – Domnului doamne
Să fi, doamne, iertător – Domnului doamne
Că n-am pahar vânzător – Domnului doamne
Nici pe taleri, nici pe galbeni – Domnului doamne
Nici pe buţi cu bani mărunţi – Domnului doamne
Că tu, doamne mi l-ai dat – Domnului doamne
Când mai mic m-ai botezat – Domnului doamne
Mai mare m-ai cununat – Domnului doamne
Să-1 închin şi să-l deschin – Domnului doamne
Pe la fini pe la nănaşi – Domnului doamne
Pe la mese de boieri – Domnului doamne

Să-ţi fie de sănătate


La casa lui Sânt – Ionu’

La casa lu’ Sânt-Ionu – Domnului doamne
Beau boieri de’ şi mai beau – Domnului doamne
Din pahară galbioară – Domnului doamne
Galbeor că-i deţ – zdaor – Domnului doamne
Da în fundu paharului – Domnului doamne
Scrisă-i faţa domnului – Domnului doamne
D’ an toarta paharului – Domnului doamne
Scrisu-i spicul grâului – Domnului doamne
D’ an dunga paharului – Domnului doamne
Scrisă-i raza soarelui – Domnului doamne
Rază doamne de une rază – Domnului doamne
Rază-n casă peste masă – Domnului doamne
Peste masă grâu revarsăz – Domnului doamne
Peste grâu colaci de grâu – Domnului doamne
Cam peste colaci de grâu – Domnului doamne
Trandafiri şi magherană – Domnului doamne
Magherana fetelor – Domnului doamne
Trandafir nevestelor – Domnului doamne

Să-ţi fie de sănătate


Slobozi ne Doamne

(Colinda vânătorilor)

Slobozi-ne doamne poarta prin cetate – Dai domnului doamne
Ba eu n-o slobodu până voi vi-i-ţi duce – Dai domnului doamne
Colo sus mai susu-n vârşa munţiloru’ – Dai domnului doamne
În vârşa munţilor, în dunga brazilor – Dai domnului doamne
Unde iarba creşte, a treia se împleteşte – Dai domnului doamne
A treia se împleteşte, a patra putrezeşte – Dai domnului doamne
Şi acolo îmi vânaţu’, acesta’i bou sălbatec – Dai domnului doamne
D’aşa să’l vânaţu’, cornu să-l luaţiu – Dai domnului doamne
Cornu să’i luaţiu, înapoi să-mi îturnaţiu – Dai domnului doamne
Slobozi ne, doamne, poarta prin cetate – Dai domnului doamne
Ba eu n-o slobodu’, până voi vi-i-ţi duce – Dai domnului doamne
Până voi vi-i-ţi duce, colo sus mai susu, – Dai domnului doamne
În vârşa munţilor, în dunga brazilor – Dai domnului doamne
Unde iarba creşte, a treia se împleteşte – Dai domnului doamne
A treia se împleteşte a patra putrezeşte – Dai domnului doamne
Şi acolo vânaţi acest porc sălbatec – Dai domnului doamne
D’aşa să-l vânaţi colţu să-i luaţi – Dai domnului doamne
Colţul să-i luaţi înapoi să înturnaţi – Dai domnului doamne
Slobozi-ne, doamne, poarta prin cetate – Dai domnului doamne
Ba eu n-o slobodu, până voi vi-i-ţi duce – Dai domnului doamne
Până voi vi-i-ţi duce, colo sus mai sus – Dai domnului doamne
În vârşa munţilor, în dunga brazilor – Dai domnului doamne
Unde iarba creşte, a treia să împleteşte – Dai domnului doamne
A treia se împleteşte, a patra putrezeşte – Dai domnului doamne
Şi acolo îmi vânaţi, acest păun rotat – Dai domnului doamne
Da să-l vânaţiu, pana să i-o luaţiu – Dai domnului doamne
Pana să i-o luaţu, înapoi să înturnaţiu – Dai domnului doamne
Cu cornu’ suf1ându, cu coltu’ tăindu’, – Dai domnului doamne
Cu colţul tăindu’, cu pana jucându’ – Dai domnului doamne
Dai domnului doamne

Si noi ţi-o închinăm dalbă-i sănătate.


Dăliana

Dăliana fată dalbă – Fată dalbă la mirelu
Dăliana fată dalbă – La mirel cam tinerelu
Dăliana fată dalbă – Să-ti faci mire atâta bine,
Dăliana fată dalbă – Să vi mire până la mine
Dăliana fată dalbă – Să vi mire până al mine
Dăliana fată dalbă – Da să nu vi jos pe lunci
Dăliana fată dalbă – Că luncile-s noroioase
Dăliana fată dalbă – Miri-s cu haine frumoase
Dăliana fată dalbă – Ieu sânt mică şi sânt slabă
Dăliana fată dalbă – Şi nu le-oi putea spălare
Dăliana fată dalbă – Da să nu vi sus pe munţi
Dăliana fată dalbă – Că munţi îs spolboroşi
Dăliana fată dalbă – Miri-s cu cai frumoşi
Dăliana fată dalbă – Eu sânt mică şi sânt slabă
Dăliana fată dalbă – Şi nu l-oi putea ţăsăla
Dăliana fată dalbă – Da să vi mire să vi
Dăliana fată dalbă – Lin mai lin prin cer senin
Dăliana fată dalbă – C-o mână.ţinând de lună,
Dăliana fată dalbă – Cu alta împletind cunună
Dăliana fată dalbă – Da cunună de munună
Dăliana fată dalbă – Da cununa cin’ s-o deie
Dăliana fată dalbă – La voinic care s-o ieie
Dăliana fată dalbă – Să-ti fie de sănătate.


Colinda ciobanului

Laudă, mi se laudă, da domn păcurariu – Dai domnului doamne
Da domn păcurariu, cu o turmă de oi – Dai domnului doamne
Câte flori pe munte, da oi sunt mai multe – Dai domnului doamne
Câte brebenele, da-s mai multe miele – Dai domnului doamne
Câţi îs brebenei, da-s mai mulţi miei – Dai domnului doamne
Oaia oachişa din grai îşi grăia – Dai domnului doamne
Stăpânioru nostru tot la noi ai fostu – Dai domnului doamne
Tot la noi ai fostu, tu şti rândul nostru – Dai domnului doamne
Tu şti rândul nostru, dă te şi ne abate – Dai domnului doamne
Dă te şi ne abate, către un ghiolf adânc – Dai domnului doamne
Cătă un ghiolf adănc, oile se strâng – Dai domnului doamne
Unde-i iarba lată, oile s-o bată – Dai domnului doamne
Unde-i iarba lungă, oile s-o ajungă – Dai domnului doamne
Unde-i iarba mică, oile s-o înghită – Dai domnului doamne
Oaia oachişa din grai îşi grăia – Dai domnului doamne
Stăpâniorul nostru, tot la noi ai fost – Dai domnului doamne
Tot la noi ai fost, tu şti rândul nostru – Dai domnului doamne
Tu şti rândul nostru, dă te şi ne abate – Dai domnului doamne
Dă te şi ne abate către Dunăreare – Dai domnului doamne
Dunarea şi grăia, nu vi vouă frică – Dai domnului doamne
Nu vi vouă frică, că m-oi mâniare, – Dai domnului doamne
Că m-oi mâniare şi voi înecare – Dai domnului doamne
Oaia oachisa din grai îi grăia – Dai domnului doamne
Cum să-mi fie frică că am un berbecuţ, – Dai domnului doamne
C-am un berbecuţ cu coarne d’arjint – Dai domnului doamne
Cu coarne d’arjint lungi până-n pământ – Dai domnului doamne
Cu coarne d’aramă face pod la vamă – Dai domnului doamne

Si noi ţi-o închinăm dalbă-i sănătate.


Colinda primarului

Să fi primari veseior – Primarule domnul bun
Ti-au venit colindători, – Primarule domnul bun
C-au auzit ş-au ştiut – Primarule domnul bun
Că eşti primar cam de mult – Primarule domnul bun
Cam de mult şi încoronat – Primarule domnul bun
Porţi coroana acestui sat, – Primarule domnul bun
Cestu-i sat mare bogat – Primarule domnul bun
Grăi doamna primăreasă – Primarule domnul bun
Că primariul nu-i acasă – Primarule domnul bun
Că-i în codru la vânat – Primarule domnul bun
Mână sluga cea mai mare – Primarule domnul bun
Primariul nici bai nu are – Primarule domnul bun
Mână sluga mijlocie – Primarule domnul bun
Primarul nu vrea să ştie – Primarule domnul bun
Mână sluga cea mai mică – Primarule domnul bun
Cea mai mică şi-n crezută – Primarule domnul bun
Primaru dacă auzea – Primarule domnul bun
Saltă-n coaci saltă-n colea – Primarule domnul bun
Saltă-n vârşa munţilor, – Primarule domnul bun
Şi-mi alege şi-mi culege – Primarule domnul bun
Vreo treizeci de miorele – Primarule domnul bun
Şi merge la târg cu ele – Primarule domnul bun
Şi le vinde cum le poate – Primarule domnul bun
Cu trei sute de florinţi, – Primarule domnul bun
Şi pe atâţia bani mărunţi – Primarule domnul bun
să se ajungă la toţi – Primarule domnul bun

Să-ţi fie de sănătate


Bună dragă dimineaţa

Bună dragă dimineaţa – Dai Lerui Domne
Dimineaţa lui Crăciun, – Dai Lerui Domne
Lu Crăciun a lui domn bun – Dai Lerui Domne
Primbă-n casă prinbă-n masă – Dai Lerui Domne
Primbă-n sus la răsărit – Dai Lerui Domne
Vede-un domn din cer venind – Dai Lerui Domne
Tot pe scări de lumânări – Dai Lerui Domne
Pe scăruţă de ceruţă – Dai Lerui Domne
Scursă-n casă scursă-n masă – Dai Lerui Domne
Ia fi vesel jupâneasă – Dai Lerui Domne
Că ne vine un domn la masă – Dai Lerui Domne
Vorba na fost săvârşit – Dai Lerui Domne
Domnul la masă a sosit – Dai Lerui Domne
Bun prânzu la mari boieri – Dai Lerui Domne
Dacă-i bun hai să-l prânzim – Dai Lerui Domne
N-am venit ca să-l prânzim – Dai Lerui Domne
Ce-am venit ca să vă întreb – Dai Lerui Domne
De ce s vic de ducenic – Dai Lerui Domne
Ce sta-n culme ne croit – Dai Lerui Domne
Ne croit ne săbăit – Dai Lerui Domne
Săbăi mari l-or săbăit – Dai Lerui Domne
Greci ăi mici lor d’ enpistrit – Dai Lerui Domne
Dacă rîndu vine asa – Dai Lerui Domne
Poartă-l fine sănătos – Dai Lerui Domne
Zile mari şi zile tari – Dai Lerui Domne
Sărbători de-a lui Crăciun – Dai Lerui Domne
Cu lumini şi cu tămâie – Dai Lerui Domne
De la sfânta Liturghie – Dai Lerui Domne
Şi noi domn bun ţi-o închinăm – Dai Lerui Domne

Să-ţi fie de sănătate

Publică GRATIS știrea ta!