Ședință Consilul Județean Hunedoara

2

115

Consiliul Județean Hunedoara este convocat în ședință ordinară în sistem videoconferință vineri, 29 mai 2020, ora 11.00.

Ordinea de zi a ședinței a fost suplimentată după cum urmează:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare pentru județul Hunedoara din cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Hunedoara; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Flaviu Bobora

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Judeţean Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea acestuia, la 31 decembrie 2019; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Flaviu Bobora

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Flaviu Bobora

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Flaviu Bobora

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2020, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Flaviu Bobora

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli ale spitalelor de interes județean, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2020; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Flaviu Bobora

7.Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2020; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Flaviu Bobora

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii către unele unități administrativteritoriale din Județul Hunedoara a unor investiții realizate în cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al deșeurilor în Județul Hunedoara”; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Flaviu Bobora

9.Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al Județului Hunedoara a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO; Inițiator: Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Sorin Adrian Vasilescu

10.Punct suplimentar
Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Artă Deva; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Flaviu Bobora

Proiectele care vor fi dezbătute pot fi consultate pe site-ul oficial al CJ Hunedoara: www.cjhunedoara.ro.

Sursa Consiliul Județean Hunedoara

Publică GRATIS știrea ta!