Subvențiile plătite partidelor politice au crescut de 31 de ori, sumele pentru plata alocației de stat pentru copii au crescut de 2 ori

Partide politice care nu mai aveau niciun parlamentar au continuat și continuă să primească în mod absurd subvenții generoase de la buget

78

Partidele politice primesc subvenție lunară de la bugetul de stat, și acest lucru se întâmplă începând cu anul 2008.

Între anii 2008-2019, dacă subvențiile plătite partidelor politice au crescut de 31 de ori, în schimb, in aceeași perioadă, sumele alocate pentru plata alocației de stat pentru copii au crescut numai de 2 ori. Deci, 31 de ori versus 2 ori.

În primele două luni ale lui 2021, în plină criză economică, peste care se suprapune criza declanşată de situația epidemiologică gravă, partidele politice au primit 39,687,269 de lei, adică peste 8 milioane de euro. Prin umare, la sfârșitul anului curent, partidele vor să rupă din bugetul statului aproape 240 de milioane de lei, adică circa 50 de milioane de euro.

Au existat și există în continuare cazuri când partide politice care nu au participat la alegeri au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat, precum și cazuri in care partide politice care nu mai aveau niciun parlamentar au continuat și continuă să primească în mod absurd subvenții generoase de la buget.

Clasa politică a inteles subvenționarea de la bugetul de stat ca pe o formă de parazitare pe seama finanțelor publice.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 334/2006

Începând cu 2008, partidele politice primesc subvenție lunară de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006 privind finantarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale.

Grupul Parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor, inaintează spre dezbatere si adoptare propunerea legislativă – LEGE pentru modificarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, după cum urmează:

Grupul Parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor
Bucureşti, 18.02.2021 Nr. 3b-18/180
Către,
Biroul Permanent al Camerei Deputaților

În conformitate cu prevederile art. 91 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat și ale art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, vă inaintăm spre dezbatere si adoptare propunerea legislativă – LEGE pentru modificarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

Solicităm adoptarea propunerii legislative in procedură de urgență.

Începând cu 2008, partidele politice primesc subvenție lunară de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006 privind finantarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale.

Scopul legitim inițial al legii a fost deturnat și compromis grav. Clasa politică a inteles subvenționarea de la bugetul de stat ca pe o formă de parazitare pe seama finanțelor publice.

Partidele politice au văzut în stat, de fapt, în vechiul sistem nereformat, un nou sponsor generos in locul vechilor sponsori privați, interesați și adesea corupți. Ca dovadă, subvențiile de la bugetul țării nu au fost niciodată plafonate și nici acordate conform unor criterii rezonabile.

Au existat și există în continuare cazuri când partide politice care nu au participat la alegeri au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat, precum și cazuri in care partide politice care nu mai aveau niciun parlamentar au continuat și continuă să primească în mod absurd subvenții generoase de la buget.

Potrivit datelor furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă, în 2008, subvențiile plătite partidelor politice au fost in valoare de 8,1 milioane de lei. Acestea au crescut exponențial și au ajuns, în 2019, la suma totală de 253 milioane lei, in timp ce cheltuielile în termeni nominali, inregistrate in baza Legii nr. 334/2006, au depăşit 700 de milioane de lei.

Se impune, în acest sens, o comparație relevantă pentru demersul legislativ care urmăreşte eliminarea subvențiilor alocate partidelor politice. Conform Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, aceștia primesc alocație lunară de la bugetul de stat.

Astfel, în 2008, sumele alocate copiilor pentru plata alocației de stat au fost în valoare de 2 milioane 586 de mii de lei. Chiar dacă și acestea au crescut exponential, totuşi, în 2019, acestea au fost doar in valoare de doar 6 milioane 320 de mil de lei.

Astfel, între anii 2008-2019, dacă subvențiile plătite partidelor politice au crescut de 31 de ori, în schimb, in aceeași perioadă, sumele alocate pentru plata alocației de stat pentru copii au crescut numai de 2 ori. Deci, 31 de ori versus 2 ori.

Prin urmare, observăm o discrepanță majoră între politicile statului care favorizează partidele politice în detrimentul copiilor. Această gândire greșită duce și la exodul masiv al populației, și la declinul demografic potrivit Institutului Național de Statistică, la 1 ianuarie 2019, numarul copiilor cu varsta cuprinsa intre 0-18 ani, care aveau domiciliul in Romania, a fost de 4143,8 mii, în scadere cu 53,1 mii comparativ cu anul anterior.

Mai mult, în 2020, bugetul alocat subvențiilor partidelor politice a fost de 181,4 milioane lei. Dacă e să facem un calcul elementar pe un singur an, 2020, conchidem că aceste fonduri ar fi putut fi utilizate pentru a contribui la dublarea alocației de stat pentru copii.

În primele două luni ale lui 2021, în plină criză economică, peste care se suprapune criza declanşată de situația epidemiologică gravă, partidele politice au primit 39,687,269 de lei, adică peste 8 milioane de euro. Prin umare, la sfârșitul anului curent, partidele să rupă din bugetul statului aproape 240 de milioane de lei, adică circa 50 de milioane de euro.

Într-o Românie in care in trei luni iau foc şapte spitale, semn clar al unui climat social inacceptabil şi al unei iresponsabilități profunde a autorităţilor, intr-o Românie în care austeritatea devine principala caracteristică a bugetului nedezbătut și neaprobat încă, deși suntem deja in februarie, intr-o Românie în care lovești în CFR prin subvenții acordate entităților private concurente și pui la pământ industria HORECA, este cu adevărat strigător la cer să primeze interesele financiare ale partidelor și ale politicienilor.

Alianța pentru Unirea Românilor a demonstrat in campania din 2020 pentru parlamentare că se poate face politică strict din donații și cotizații. Este inacceptabil să vedem cum impozitele și taxele românilor sunt utilizate pentru întreținerea clientelei politice ale partidelor.

Prin urmare, inițiativa de față abrogă prevederile legale prin care statul subvenționează partidele politice, urmând ca sumele economisite să fie utilizate in scop social, ca primă destinație fiind recomandată infrastructura din domeniul sănătății, acolo unde românii mor in spitale care duc lipsă de investiţii.


Inițiator,
Deputat George-Nicolae SIMION

Publică GRATIS știrea ta!