În ultimii ani în clădire funcționa un centru de tratament și îngrijire

Castelul din localitatea Brănișca, județul Hunedoara a fost ridicat pe structura unei foste fortărețe militare din secolul al IV-lea.

De-a lungul timpului castelul a avut mai mulți proprietari care i-au adus numeroase modificări. Inițial a fost proprietatea lui Bethlen Farkas, apoi a lui Martinuzzi György, după care a fost demolat de către Regina Izabella, iar ulterior castelul a fost reconstruit în anul 1590 în stil renascentist cu patru bastioane de către Szalánczi László.

După moartea lui Szalánczi în anul 1595, satul Brănișca, castelul cu toate teritoriile sale a devenit proprietatea cancelarului Jósika István, rămânând în posesia acestuia până la Reforma agrară din 1945.

În anul 1784, în timpul Răscoalei lui Horea, castelul din Brănişca aflat deja în condiții precare a fost atacat şi distrus în parte de ţăranii răsculaţi. Jósika Miklós a fost cel care a reușit să reconstruiască castelul, el construind o cameră de biliard, o baie și o cameră a fetelor. Miklós a reușit să renoveze grânarul și grajdul, a mai adăugat un grajd de piatră dar și o moară.

În secolul al XIX-lea, în apropiere s-a construit și un castel în stil clasicist, acesta având un singur etaj, în forma literei U, cu un cerdac deschis. La nivelul parterului cerdacul este susținut de patru pilaștri, creându-se astfel trei arcade.

În secolulul al XX-lea, castelul se afla în proprietatea baronului Jósika Lajos II (1853-1930), după care fiul lui Lajos, János IV (1888-1958) a moștenit proprietatea, care între cele două războaie mondiale era membru al parlamentului român. Adoptarea legii funciare din 1921 i-a cauzat lui Jósika pierderi însemnate, i-a mai rămas 60 de iugăre de teren, castelul și parcul castelului. În timpul celui de al Doilea Război Mondial și după naționalizare imobilele au fost distruse.

În 1975 clădirea aparţinea Spitalului Rural Ilia, având funcţionalitatea de Preventoriu T.B.C. de Adulţi, cu o capacitate de 100 de locuri, în cadrul reţelei anti-tuberculoase, context în care Capela reformată nobiliară, construită în anul 1559, a fost transformată în magazie.

Pe aripa dinspre Râul Mureş, sunt urmele fostelor lucrări de fortificaţii medievale: două vechi turnuri de apărare, susţinute de puternice contraforturi. Aceste turnuri au fost folosite în anul 1975 ca spălătorie şi călcătorie, iar celălalt turn ca magazie.

Azi clădirile castelului se află în stare deplorabilă: se mai vede zidul exterior, părți din cele două bastioane și capela.

În ultimii ani în clădire funcționa un centru de tratament și îngrijire, după care proprietatea a fost retrocedată moștenitorilor.

Publică GRATIS știrea ta!