Mai multe zile de concediu paternal

Tatăl poate face cursul de puericultură de mai multe ori

77
Mai multe zile de concediu paternal

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal nr.210/1999. 

Un nou proiect de lege propune mai multe zile de concediu paternal și prelungirea perioadei în care tatăl poate cere concediu paternal, dar și dreptul acestuia de a face mai multe cursuri de puericultura.

Proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 propune ca tatăl să aibă un concediu paternal de șapte zile lucrătoare în cazul unui copil și de zece zile lucrătoare dacă este vorba de cel puțin doi copii.

Indemnizația corespunzătoare concediului paternal va rămâne egală cu salariul corespunzător perioadei respective și va fi plătită de angajator în primele 5 zile, iar restul zilelor Fondul național unic de asigurări sociale (FNUASS) va deconta aceste cheltuieli.


Tatăl poate face cursul de puericultură de mai multe ori

De asemenea, proiectul de lege prevede ca tatăl să poată face cursul de puericultuă de mai multe ori, nu doar o dată, așa cum este prevazut în legislație la ora actuală. Dacă va absolvi cu succes acest curs, tatăl va beneficia de 10 zile suplimentare de concediu, pe lângă cele prevăzute de lege.

Durata concediului paternal nu se scade din durata concediului de odihnă plătit la care avea dreptul tatăl și nu afectează vechimea în muncă sau stagiile de cotizare ale angajatului în sistemul asigurărilor sociale de stat.

Publică GRATIS știrea ta!