Proiectele Consiliului Local Deva

Sistem de încălzire propriu cu energie termică, Colegiul Național Decebal prin utilizarea unei centrale termice cu combustibil gazos

117

Consiliului Local al municipiului Deva în ședință ordinară, marți, 28 iulie 2020, ora 11:00.

Şedinţa se desfăşoară online, în sistem de videoconferinţă.

PROIECTUL ordinii de zi a şedinţei:

I. Proiecte de hotărâre, privind:

1.Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al municipiului Deva al domnului Buștea Cătălin Mircea;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

2.Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

3.Aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Deva la data de 30 iunie 2020;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

4.Unele măsuri pentru reglementarea Serviciului de salubrizare pentru activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

5.Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Deva și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului Local Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

6.Aprobarea majorării aportului în numerar și a numărului de acțiuni a municipiului Deva prin Consiliul Local Deva la societatea Apaprod S.A. Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

7.Aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Deva, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

8.Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva a localității componente şi a satelor aparținătoare de pe raza unității administrativ-teritoriale Deva, conform prevederilor art. 36 alin. 3 şi 6 din Legea nr. 18/1991, republicată, modificată şi completată şi a Legii nr. 1/2000 cu modificările şi completarile ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

9.Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea blocului de locuințe sociale situat în Deva, str. Hărăului, Nr. 40” aflat în administrarea Direcției de Asistență Socială Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

10.Aprobarea încheierii ”Convenției de colaborare” între municipiul Deva și Direcția de Sănătate Publică Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

11.Abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2019 privind reactualizarea Unității locale de sprijinire a acțiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor și zoonozelor la nivelul municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

12.Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

13.Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public – Liceul de Arte „Sigismund Toduță”, din municipiul Deva, strada Ciprian Porumbescu, nr. 1;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

14.Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public – Liceul de Arte „Sigismund Toduță” – clădire Școala Generală nr. 2”, din municipiul Deva, str. Avram Iancu, nr. 21;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

15.Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public – Liceul cu Program Sportiv „Cetate”, din municipiul Deva, str. Axente Sever, nr. 3”
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

16.Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public – Liceul Tehnic Transilvania – clădire Școala Generală nr. 3”, din municipiul Deva, B-dul Dacia, nr. 8;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

17.Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare drum pe prelungire strada Brândușei”, municipiul Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

18.Aprobarea Devizului general și actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de Proiect Tehnic de execuție ai obiectivului de investiții „Sistem de încălzire propriu cu energie termică, Colegiul Național Decebal prin utilizarea unei centrale termice cu combustibil gazos”, municipiul Deva, B-dul1 Decembrie 1918, nr. 22;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

19.Aprobarea Acordului cadru de parteneriat între municipiul Deva și Biserica Reformată Bârcea Mică – Cristur în vederea realizării obiectivului de investiții “Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public”, pentru două locașuri de cult Biserica Reformată din Bârcea Mică și Biserica Reformată din Cristur, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

20.Aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem de încălzire propriu cu energie termică prin utilizarea unei centrale termice cu combustibil gazos – clădire+cantină – locaţia str. Titu Maiorescu, nr. 30”
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

21.Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 128/2018 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P5, str. Titu Maiorescu din municipiul Deva”, cod SMIS 116981, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

22.Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 467/2018 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinţe A – B-dul Iuliu Maniu din municipiul Deva” cod SMIS 120396 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecţie;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

23.Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 339/2018 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinţe M1, Aleea Crizantemelor din municipiul Deva” cod SMIS 117069 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

24.Aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 578/1999;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

25.Aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 6/2009;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

26.Aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 132/1995;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

27.Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

28.Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003, republicată;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

29.Rezilierea Contractului de comodat nr. 38/509/2006;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

30.Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 218/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social ”Cantina socială” Deva din cadrul Direcției de Asistenţă Socială Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

31.Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 251/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi Centrul de zi ”Clubul seniorilor” din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

32.Modificarea Anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2020 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

33.Aprobarea prelungirii duratei contractelor de locațiune-închiriere pentru locuințele de necesitate situate în imobilele din municipiul Deva, str. 1 Mai, nr. 27 și Aleea Moților, nr. 2, bl.1;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

34.Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, Aleea Moților, nr. 2, bl. 1, et. 2, camera 65, aflată în administrarea Direcției de Asistenţă Socială Deva, către numita Căldăraș Ramona-Doina;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

35.Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, Aleea Moților, nr. 2, bl. 1, et. 2, camera 73, aflată în administrarea Direcției de Asistenţă Socială Deva, către numitul Rostaș Andrei-Florin;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

36.Aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune-închiriere între municipiul Deva și numitul Doba Ioan, pentru locuința tip cameră de cămin din imobilul situat în municipiul Deva, str. 1 Mai, nr. 27, etaj 3, camera 318;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

37.Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinței sociale situată în imobilul din municipiul Deva, str. Zăvoi, bl. 1, et. 2, ap. 10, aflată în proprietatea Municipiului Deva și în administrarea Direcției de Asistenţă Socială Deva, către numita Curtean Ana-Maria;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

38.Aprobarea prelungirii duratei contractelor de locațiune-închiriere pentru locuințele tip cameră de cămin situate în imobilul din municipiul Deva, str. 1 Mai, nr. 27;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

39Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 3 locuinţe situate în imobilele ANL din municipiul Deva, Aleea Moților, nr. 2A, str. M. Eminescu, bl. T1 și str. M. Eminescu, nr. 103, bl. 1;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

40.Aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de asociere nr. 23354/04.03.2020 încheiat între municipiul Deva prin Consiliul Local al municipiului Deva cu Spitalul Județean de Urgență Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

41.Anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31.03.2020, administrate de Direcția Impozite și Taxe Locale Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

42.Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor – P.A.A.R. – în municipiul Deva pe anul 2020;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II. Diverse

Sursa Primăria Municipiului Deva

Publică GRATIS știrea ta!