Punctul de pensie în 2021

481
termocentrala-mintia-tot-spre-taierea-la-fier-vechi

Scade sau crește punctul de pensie în anul 2021?

Conform legii 263/2010, stabilirea valorii pensiei din România este dictată de 4 indicatori:

  • Numărul total de puncte realizate,
  • Stagiul complet de cotizare,
  • Indice de Corecție,
  • Valoarea punctului de pensie

Valoarea punctului de pensie

Conform prevederilor Legii nr.263/2010, în vigoare, începând cu data de 1.01.2011, valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut, realizat pe anul precedent.

În situaţia în care unul dintre acești indicatori realizaţi pe anul precedent, are valoare negativă, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă.

În situaţia în care ambii indicatori realizaţi pe anul precedent, au valori negative, se păstrează ultima valoare a punctului de pensie.

Începând cu anul 2021, valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 45% din creşterea reală a salariului mediu brut, realizate pe anul precedent.

Procentul din creşterea reală a salariului mediu brut, luat în considerare la majorarea anuală a valorii punctului de pensie, se reduce gradual cu câte 5% în fiecare an.

Începând cu anul 2030, valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflaţiei realizată pe anul precedent.

Indiferent de evoluția salariului mediu brut pe economie sau a inflației, valoarea punctului de pensie nu va scădea.

Indicele de corecție

 La punctajul mediu anual, se aplică un indice de corecție calculat ca raport între 43,3% din câștigul salarial mediu brut realizat și valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflației pe anul 2011. 

În anul 2020 indicele de corecție, prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost de 1,41.

La articolului 170 aliniat 3(1)  din legea 263/2010 se menționează că în cazul în care indicele de corecție calculat este mai mic decât din anul precedent se va menține indicele de corecție din urmă.

Indiferent de situație, indicele de corectie nu va scădea.

Publică GRATIS știrea ta!